Affärsupplägget för ditt projekt

Inledning

Glasmästeri, larminstallatör och fönstersäljare är våra leverantörsföretag av Larmisolerrutan DG97A en kvalificerad skalskyddsprodukt som dock är ny på den privata marknaden.

Du behöver informera om vår webbsida för att underlätta deras möjligheter att hjälpa till i ditt speciella projekts genomförande.

Glasmästeri, larminstallatörens uppgifter i ditt projekt tillhör deras vardagsjobb så här kan du efterfråga pris för installation både för Larmisolerrutor DG97A som Larminstallation.

Nyfiken på kostnaden för Larmisolerrutor till din villa?

1. Leta då fram vår webb-prislista och skriv ut den.


2. Kontrollmät dina fönsters isolerrutor på första plan eller dom fönster som ligger under 4 meter från markytan även garagetak nära huset bör räknas som markyta.


3. Det kan ibland vara svårt att själv exakt mäta storleken på isolerrutorna men med dina mätresultat får du ändå en närliggande uppfattning om den totala kostnaden för larmisolerruta DG97A till din villa.


4. Ska du bygga nytt kan du begära en spec. på ingående isolerrutor på bottenplan och deras modulmått samma gäller när du ska byta fönster, kolla med fönsteråter- försäljaren och begär en spec. på isolerrutornas modulmått.

När du tänker gå vidare med ditt larmprojekt:

5. Bygga nytt

Du presenterar dina önskemål för Husbyggaren som sammanställer
merkostnaden för komplett installation av Larmisolerrutor DG97A
och larmelektronik till din nya villa.

6. Byta fönster

Du efterfrågar dina önskemål till Fönstertillverkarens återförsäljare
gällande merkostnaden för vissa fönster med larmisolerruta DG97A
Tala sen med en larminstallatör om själva larminstallationen.

7. Byta ut befintliga isolerrutor mot Larmisolerruta DG97A

Tala med både Glasmästeriet och Larminstallatör.
Ett besök från deras sida klargör din förfrågan med prisuppgift och
tid för genomförandet.

*Har du redan inbrottslarm talar du först med detta installationsföretag.

Regelverk

Skyddsglas enligt SS-EN 356

motverkar direkt genomträngning efter att larmsirénen börjat ljuda.

Larmglas DG97A enligt SS-EN 12150

för härdning av floatglas.Larmglaset blir då ca 4-6 gånger slagtåligare än vanligt glas.

Vid glaskross granulerar larmglaset i minst 24000 bitar/m2 vilket omgående aktiverar larm.

Sprickhastigheten är här ca 1500 m/sek.

Stöldskyddsföreningens regelverk

Är uppdelat i två delar:

SSF 140 är deras regler för projektering och installation av inbrottslarmanläggning.

SSF 1112 Norm för behörig installatör inbrottslarm SSF 140.