När du vill ha det bästa inbrottslarmet!

Börja då så här.

Notera antal och typ av fönster på första plan och dom fönster som ligger under 4 meter från markyta. Garagetak som är nära huset bör också räknas som markyta.

Efterfråga hos tänkbara leverantörer till ditt projekt enligt nedan:

Ska du bygga nytt,

Presentera dina önskemål för Husbyggaren som sammanställer merkostnaden för komplett installation av Larmfönster DG97A inklusive den trådlösa larmelektroniken till din nya villa.

Byta fönster

Efterfråga dina önskemål till Fönstertillverkarens återförsäljare och en larminstallatör gällande merkostnaden för larmfönster med den förstärkta larmisolerrutan DG97A. Ett besök från deras sida klargör din förfrågan med prisuppgift och tid för genomförandet. Har du redan inbrottslarm talar du först med detta företag.

Byta ut befintliga isolerrutor till Larmisolerruta DG97A

Tala med både Glasmästeriet och Larminstallatör. Ett besök från deras sida klargör din förfrågan med prisuppgift och tid för genomförandet. Har du redan inbrottslarm talar du först med detta företag.

Regelverk för larmfönster DG97A och larminstallation

Skyddsglas enligt SS-EN 356

Motverkar direkt genomträngning efter att larmsirénen börjat ljuda.

Larmglas DG97A, härdning enligt SS-EN 12150

Larmglaset blir då ca 4-6 gånger slagtåligare än vanligt glas, vid glaskross granulerar larmglaset i minst 24000 bitar/m2 vilket omgående aktiverar larm. Sprickhastigheten är här ca 1500 m/sek.

Stöldskyddsföreningens regelverk

Är uppdelat i två delar: 

SSF 140 och SSF 1112 är deras regler för projektering o. installation av trådlös inbrottslarmanläggning.