Välkommen till

DesignGlas Larm AB

Det här är för dig som tänker bygga nytt, byta eller renovera dina fönster!

Med 30 års erfarenhet...

…att leverera larmisolerrutor till den offentliga marknaden måste vi nu sätta ner foten när omkring 200 000 villor på en 10-årsperiod drabbas av inbrott här i Sverige, dom inträffade inbrotten är mycket oroande, för att inte talade om dramatiken för dom som råkar ut för inbrott.

Fönsterindustrin och deras återförsäljare kan här ta ett betydligt större ansvar för sina kunders säkerhet och därmed motverka den så omfattande brottsligheten mot privatboendet.

Teknik, affärsupplägg och erfarenhet finns hos återförsäljaren för att kunna erbjuda fönsterkunder ett tillval som markant ökar deras personskydd och boendetrygghet. Tillvalskostnaden kan då ingå i det paketpris som återförsäljaren erbjuder sin kund för fönster, montage och larminstallation.

Detta blir underförstått en större affärsutveckling för dom återförförsäljare som även kan erbjuda fönster med larmtekniken ”Tidigt” Inbrottslarm, det räcker alltså inte att larma en vanlig isolerruta för att nå önskat person-/egendomsskydd.

Detta fodrar givetvis att fönstertillverkaren också är med på denna ”spelplan”. Med vår erfarenhet anser vi oss vara marknadsledande och specialister på just tekniken med larmglas och dess produktionsteknik, därför erbjuder vi inledningsvis projektavtal med fönstertillverkare som vill hjälpa sina slutkunder till en säkrare tillvaro.

Ett tänkbart inbrottsförsök
genom ett Larmfönster innebär följande:

Tjuven startar larmsirénen vid glaskross, försök att bryta upp fönstret eller lyfta ut larmisolerrutan då han fortfarande står utanför den låsta villan. I detta läge är tjuven feg och vill inte synas med omgivningens uppmärksamhet lär han omgående fly från sitt tänkta inbrottsförsök.  

Om tjuven däremot utlöser larm när han har kommet in i villan har tjuven oftast så hög stressnivå att han saknar spärrar mot aktivt våld. Om tjuven möter någon som yrvaket sätter sig till motvärn är risken väldigt stor att tjuven använder de vapen som han har med sig för att motverka ett tänkbart angrepp från ”villaägaren”. Det är lätt att räkna ut vem som blir mest utsatt.

Teknik ”Tidigt” Inbrottslarm i villans fönster är en säker och brottspreventiv investering som ger en trygg boendemiljö år efter år.

Fönsterkund?

Tala med din fönsterleverantör gällande tillval och pris för fönster med ”Tidigt” Inbrottslarm.

Dörren ger larm när den fortfarande är låst!

Försök att bryta upp den låsta dörren utlöser direkt larm då larmglasgivaren på dörrkanten krossas vid inledande brytförsök.

Ett litet larmfönster med trådlös
larmsändare enligt regel SSF 140

Vilket glas väljer du?

Vanlig isolerruta

Larmisolerruta DG97A