Välkommen till

DesignGlas Larm AB

Det här är för dig som tänker bygga nytt, byta eller renovera dina fönster!

Med 30 års erfarenhet...

…att leverera larmisolerrutor till den offentliga marknaden måste vi nu sätta ner foten när omkring 20 000 villor per år eller ca. (55 per dag) drabbas av inbrott här i Sverige.

Vi erbjuder därför privatmarknaden Larmisolerruta DG97A till en rimlig kostnad med en teknik som ger en markant ökad trygghet i boendemiljön.

Det här är för dig som tänker bygga nytt, byta eller renovera dina fönster!

Inför ett tänkbart inbrottsförsök bör man veta att:

Tjuven startar larmsirénen vid glaskross, försök att bryta upp fönstret eller lyfta ut larmisolerrutan då han fortfarande står utanför den låsta villan, med tjutande sirén och omgivningens uppmärksamhet lär han omgående fly från sitt tänkta inbrottsförsök.

Om tjuven däremot utlöser larm när han har kommet in i villan har tjuven oftast så hög stressnivå att han saknar spärrar mot aktivt våld. Om tjuven möter någon som yrvaket sätter sig till motvärn är risken väldigt stor att tjuven använder de vapen som han har med sig för att motverka ett tänkbart angrepp från ”villaägaren”.

Teknik ”Tidigt” Inbrottslarm är något man därför alltid bör eftersträva.

Dörren ger larm när den fortfarande är låst!

Försök att bryta upp den låsta dörren utlöser direkt larm då larmglasgivaren på dörrkanten krossas vid inledande brytförsök.

Ett litet larmfönster med trådlös
larmsändare enligt regel SSF 140

Vilket glas väljer du?

Vanlig isolerruta

Larmisolerruta DG97A