Välkommen till

DesignGlas Larm AB

Det här är för dig som tänker bygga nytt, byta eller renovera dina fönster!

Nästa generation Villalarm

Larmisolerrutor DG97A på första plan

En smart och välbeprövad säkerhetslösning som även långsiktigt motverkar det ökande våldet i vårt samhälle genom att behålla en trygg boendemiljö.

Med 30 års erfarenhet…

…att leverera larmisolerrutor till den offentliga marknaden för att hindra klienter att rymma fönstervägen inom fångvård och rättspsyk har också gett oss unika kunskaper genom vår tekniska utveckling av larmglas från tillverkning till driftsättning.

Många villaägare

har idag fokus på att spara energi genom solpaneler och bergvärme vilket totalt är bra för Sverige.

Men hjälp! Omkring 200 000 villor

på en10-årsperiod framöver beräknas bli drabbade av inbrott här i Sverige, den följande dramatiken vill ingen råka ut för.

Så nu gäller det att fokusera på en ny fråga:

Med den brottsliga utveckling är det dags att se över villans möjligheter att få till en trygg boendemiljö som även innefattar ökat personskydd med full rörelsefrihet i villan genom att alltid vara larmaktivt dygnets alla timmar (utan risk för falsklarm).

Vår tekniska lösning som du bör beakta.

Vår erfarenhet är att vanliga isolerrutor som via olika typer av detektorer kan ge larm vid glaskross, inte är någon bra lösning alls, då dessa saknar viktiga egenskaper som är nödvändiga både innan som efter utlöst inbrottslarm.

Detta är viktigt att tänka på innan fönsterbytet eller innan ditt nya hus är beställt.

           Standard Larmisolerruta DG97A.

           Några egenskaper som är värda att notera:

 • Vid glaskross startar larmsirenen direkt, även om det gått 30-år efter monteringen av larmisolerrutan!
 • Larmglasets livstid beräknas klart överskrida tiden till nästa fönsterbyte.
 • Aktivt genomträngningsskydd efter larm. (Lamellglas)
 • Är en Brottspreventiv skalskyddsteknik (som avskräcker tjuvar)
 • Tjuven står vid utlöst larm på utsidan av det låsta villan och möts av skyddsglas som hindrar snabb genomträngning, din och grannars uppmärksamhet, tänd belysning med väktare på väg i detta läge är han feg och vill inte synas så det är flykt som gäller.
 • Larmet är aktiverat dygnet runt med full rörelsefrihet i villan, ger ett ökat och positivt personskydd för hela familjen.
 • Låg energikostnad.
 • Öppna och stäng dina fönster och dörrar utan risk förfalsklarm.
 • Inga underhållskostnader eller kostnader för service.
 • Vi har sedan 90-talet ett flertal stora objekt med larmglas som fungerat alldeles utmärkt under åren som gått. Samma gäller brytlarm för trädörrar.
 • Har du bra fönster kan glasmästeriet byta till larmisolerruta DG97A, trådlösa larmsändare, larmcentral med dina tillval utför din larminstallatör.
 • Räkna med ökat fastighetsvärde vid framtida försäljning.

Som du förstår behöver vårt samhälle även en seriös debatt om möjligheterna att positivt förändra statistiken för dom som beräknas bli drabbas i framtida villainbrott.

Din röst, massmedia och politiska initiativ, avgör hur framtiden blir.

Under Maj – Juni i år besöktes 25-tal byggvaruhus i södra Sverige och deras ansvariga för fönsterförsäljning, jag ville utreda hur man reagerade på min idé att sälja fönster med en larmisolerruta DG97A som tillval, efter omkring 200 mils körning kunde jag konstatera att alla ansvariga uppvisat en positiv inställning till min idé.

Här fanns också kunskaper och möjligheter att erbjuda Fönster med larm även som en paketlösning till dom kunder som efterfrågar fönster enligt vår larmteknik. Jag räknar med att alla byggvaruhus här i Sverige har samma intresse och bemötande att sälja, när det gäller en kunds förfrågan.

I min lilla marknadsundersökning besökte jag byggvaruhus med fönster i Västervik, Oskarshamn, Högsby, Vetlanda, Växjö, Eksjö, Sävsjö, Halmstad, Ljungby, Alvesta, Karlskrona, Ronneby, Tingsryd, Nässjö, Hultsfred och Kalmar.

Ett tänkbart inbrottsförsök
genom ett Larmfönster innebär följande:

Tjuven startar larmsirénen vid glaskross, försök att bryta upp fönstret eller lyfta ut larmisolerrutan då han fortfarande står utanför den låsta villan. I detta läge är tjuven feg och vill inte synas med omgivningens uppmärksamhet lär han omgående fly från sitt tänkta inbrottsförsök.  

Om tjuven däremot utlöser larm när han har kommet in i villan har tjuven oftast så hög stressnivå att han saknar spärrar mot aktivt våld. Om tjuven möter någon som yrvaket sätter sig till motvärn är risken väldigt stor att tjuven använder de vapen som han har med sig för att motverka ett tänkbart angrepp från ”villaägaren”. Det är lätt att räkna ut vem som blir mest utsatt.

Teknik ”Tidigt” Inbrottslarm i villans fönster är en säker och brottspreventiv investering som ger en trygg boendemiljö år efter år.

Fönsterkund?

Tala med din fönsterleverantör gällande tillval och pris för fönster med ”Tidigt” Inbrottslarm.

Dörren ger larm när den fortfarande är låst!

Försök att bryta upp den låsta dörren utlöser direkt larm då larmglasgivaren på dörrkanten krossas vid inledande brytförsök.

Ett litet larmfönster med trådlös
larmsändare enligt regel SSF 140

Vanlig isolerruta till Larmisolerruta

Larmisolerruta DG97A

Larmisolerruta DG97A är ett tillval för trygg boendemiljö. Efterfråga Fönster med larm hos välsorterade fönstersäljare, Anpassade Larmisolerrutor till butik och kontor kan också efterfrågas.

Vanlig isolerruta

Larmisolerruta DG97A

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.