Start Larmisolerrutor SENASTE BYGGOBJEKT Info. A Info. B Info. C SE FILM Kontakt

         "Tidigt" Inbrottslarm

  sätter en tydlig gräns för tjuven!

      

052-2.png          02-2.png

        

04-2.png            053-2-2.png            

Skalskyddsteknik för olika verksamheter.

Nedanstående information avser att öka

kunskapen om "Tidigt" Inbrottslarm som 

en del av det uppkopplade husets kontroll

och styrsystem, För att tillgodogöra sig 

denna teknik vid nybyggnation måste

byggherren inledningsvis specificera sina

önskemål i bygghandlingen.

Tala därför med din arkitekt eller hus-

tillverkare om dina önskemål.

Med dagens energikostnader kan det vara

idé att investera i nya energisnåla isoler-

rutor i villan med "Tidigt" Inbrottslarm på

första plan.

Tala med din Glasmästare om det är

möjligt innan du byter till nya fönster.

Larmtekniken kan skydda mot vandalism

och skadegörelse på offentlig plats genom

att möjliggöra ljusa och trivsamma miljöer

med många människor i rörelse.

Glasmästare och Larminstallatör

samverkar!

Reklamblad för energisnåla

Larmisolerrutor.

Viktigt om fönster med

inbrottslarm!

Vad hände med kastaren om

röret exploderat mot fönstret?

             PowerPoint

Vanligt glas stoppar inte tjuven!

LOGOVARG.JPGintyg.jpg

 

  

DesignGlas Larm AB Copyright 2016